درباره ما

معرفی کامل کارریز

خدمتی جدید ونوین

معرفی کارریز

تجربه ای متفاوت برای شما …

مجموعۀ کارریز بهعنوان راهکاری اثربخش برای انجام خدمات درون و بیرون از منزل، و ایجاد اشتغال برای متخصصین شروع به فعالیت کردهاست . باتوجه به روند رو به رشد استفاده از تکنولوژی و فنآوریاطلاعات و افزایش قابل توجه ضریب نفوذ اینترنت، تصمیم گرفتیم تا این مجموعه را بر بستر اینترنت و برنامه های کاربردی ارائه نماییم .
کارریز این امکان را برای کاربران خود فراهم کردهاست تا هر خدمتی را که در منزل مورد نیازشان است از طریق وبسایت و اپلیکیشن و تماس تلفنی با مجموعه کارریز به آسانی درخواست دهند و مستقیماً به نیروهایی متخصص و معتمد دسترسی یابند.