پزشکی و پرستاری

  • خدمات پزشکی و پرستاری در محل
  • مراقبت و پرستاری در محل
  • تزریقات
  • نصب سرم و نصب آنژیوکت
  • معاینه پزشکی
  • پانسمان
  • بخیه و کشیدن بخیه